Đại học RMIT, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại học RMIT, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại học RMIT Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Đại học RMIT Việt Nam là một cơ sở tại Châu Á của Đại học RMIT,học viện giáo dục lớn nhất Úc với trụ sở chính đặt tại Melbourne. RMIT Việt Nam chú trọng vào hiệu quả của môi trường học tập nhằm tạo các điều kiện tốt nhất...
Klinik Kesihatan Lenggong Perak Malaysia

Klinik Kesihatan Lenggong Perak Malaysia

Klinik Kesihatan Lenggong Perak Malaysia Lenggong, Perak, Malaysia Dự án này được tiến hành tại Lenggong – một thị trấn thuộc Perak, Malaysia, cách Ipoh 75 km về phía bắc. Mục tiêu chính của nhóm thiết kế, JKR Daerah Hulu Perak, là tối đa việc chiếu sáng và lưu...