Đại học RMIT

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại học RMIT Việt Nam là một cơ sở tại Châu Á của Đại học RMIT,học viện giáo dục lớn nhất Úc với trụ sở chính đặt tại Melbourne.

RMIT Việt Nam chú trọng vào hiệu quả của môi trường học tập nhằm tạo các điều kiện tốt nhất cho sinh viên. Có yêu cầu rõ ràng về sự lưu thông khí tốt hơn – suốt thời gian các giờ học và sau giờ học. Cửa sổ Lá sách Breezway là giải pháp tối ưu đáp ứng được nhu cầu này. Các cửa sổ được đặt ở các khu vực lưu thông khí và là một phần của các tòa nhà tích hợp với hệ thống quản lý.

Chức năng chính của các cửa Lá sách là cung cấp sự thông gió tự nhiên và xả luồng khí nóng tích tụ nhằm giảm thiểu phụ tải điện trên các hệ thống cơ học.

Nhà phân phối của Breezway: Công ty Đầu tư Tương lai Xanh (Green Future Investment), www.greenfuturecompany.net