Lưới chắn

Breezway cung cấp các tùy chọn an ninh cho các loại cửa sổ Altair® Louvre.

Các màn chắn ngăn côn trùng hoặc an ninh có thể được lắp đặt cho các Cửa sổ Altair Louvre

Màn chắn

Côn trùng & An ninh.

Tăng cường An ninh để tăng mức độ an toàn

Tăng cường An ninh

Các thanh an ninh giúp tăng sự an toàn.

Màn chắn

Màn chắn cho căn nhà của bạn

Hiện nay, có rất nhiều hệ khung cửa cho phép lắp đặt thêm màn chắn an ninh hoặc côn trùng phía ngoài cửa lá sách Altair Louvres của bạn. Sau khi thảo luận với nhà sản xuất cửa sổ của bạn, bạn có thể chọn hệ cửa sổ Altair Easyscreen của Breezway (có sẵn ở các quốc gia khác ngoại trừ Úc), hoặc thông thường chúng tôi sẽ bán các cơ cấu cửa Altair Louvre cho các công ty sản xuất cửa sổ sử dụng hệ khung cửa của chính họ. Breezway không sản xuất các màn chắn, nhưng có sẵn rất nhiều lựa chọn chất lượng cao.

Tăng cường An ninh

Các Thanh An Ninh

Không giống các màn chắn, khi cửa lá sách mở các thanh an ninh là lưới chắn hiệu quả nhưng không giảm luồng khí lưu thông. Breezway có sẵn các thanh an ninh lắp vừa các chiều cao lưỡi cửa 152mm (6”) ở nhiều hệ khung cửa Altair Louvre khác nhau.