Liên hệ

Bạn có thể liên hệ với Breezway qua Điện thoại hoặc Email.

Điện thoại

Gọi cho Nhà phân phối Breezway tại quốc gia của bạn
Green Future qua số
+84 8 39 11 55 98

Email

Hoặc sử dụng biểu mẫu liên hệ dưới đây để gửi đi yêu cầu của bạn.

Châu Á

Trụ Sở Chính Tại Châu Á
Số 39, Jalan Wawasan 3/KU 7
Sungai Kapar Indah, 42200 Klang
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
ĐT +603 3291 4885
F +603 3291 9887
E SouthEastAsiaSales@breezway.com

Úc

Trụ Sở Chính của Breezway
35 Cambridge Street
Coorparoo, QLD 4151
Úc
ĐT +61 7 3847 0500
ĐT 1800 777 758
F +61 7 3397 8643
E sales@breezway.com.au

Hoa Kỳ

Breezway – Chi Nhánh Bắc Mỹ
99-1451 Koaha Place,
Phòng 1
AIEA 96701<
Hawaii
ĐT +808 484 5999
F +808 484 5959
E hawaiisales@breezway.com