Kỹ thuật

Có sẵn một tập hợp các tài liệu kỹ thuật đa dạng để tải xuống nhằm hỗ trợ các nhu cầu thiết kế xây dựng của bạn. Các tài liệu này gồm có Hướng Dẫn Thiết Kế của Breezway, các Bản Vẽ CAD, các Báo Cáo Thử Nghiệm, các Hướng Dẫn Lắp Đặt và nhiều tài liệu khác nữa.

Hướng Dẫn Thiết Kế Cửa Lá Sách Altair™

Hướng dẫn hoàn chỉnh hoặc các chương chọn lọc

Hướng Dẫn Thiết Kế của Breezway cung cấp một bộ dữ liệu kỹ thuật đầy đủ về Cửa sổ Lá sách Altair.

Vui lòng lưu ý: Tất cả tài liệu đều thuộc bản quyền của Breezway và chỉ dành cho các khách hàng của Breezway. Không được in ấn và phân phối lại tài liệu này nếu không được sự cho phép từ Breezway.

Để tham khảo dễ dàng và nhanh chóng, vui lòng bấm vào các đường dẫn dưới đây để xác định thông tin phù hợp với nhu cầu của bạn.

Hướng Dẫn Thiết Kế

NameFormat
Altair Louvre Complete Design Manual PDF
Altair Product Performance WarrantiesPDF
Easyscreen Screen DeductionsPDF
Hướng Dẫn Thiết Kế Cửa Lá Sách Palmair™

Hướng dẫn hoàn chỉnh hoặc các chương chọn lọc

Hướng Dẫn Thiết Kế của Breezway cung cấp một bộ dữ liệu kỹ thuật đầy đủ về Cửa sổ Lá sách Palmair.

Vui lòng lưu ý: Tất cả tài liệu đều là bản quyền của Breezway và chỉ dành cho các khách hàng của Breezway. Không được in ấn và phân phối lại tài liệu này nếu không được sự cho phép từ Breezway.

Để tham khảo dễ dàng và nhanh chóng, vui lòng bấm vào các đường dẫn dưới đây để xác định thông tin phù hợp với nhu cầu của bạn.

Hướng Dẫn Thiết Kế Cửa Sổ Palmair

NameFormat
Palmair Louvre Design Manual PDF
Palmair Louvre Product Performance WarrantyPDF
Các Bản Vẽ CAD Dành Cho Cửa Lá Sách Altair™

Các bản vẽ CAD ở ngay dưới các ngón tay của bạn

Breezway cung cấp một tập hợp các bản vẽ CAD dành cho dải sản phẩm cửa Lá sách Altair hoàn chỉnh.

Vui lòng sử dụng chuột của bạn để mở màn hình xem trước bên trong bảng dưới đây để xác định từng bản vẽ CAD trước khi tải xuống tài liệu.

Bạn cũng có thể tải xuống toàn bộ tài liệu mục này tại đây Bản Vẽ Kỹ Thuật Dành Cho Cửa Altair

NameFormatPreview

(Mouse over)

Altair 102 Galleries.DWG & PDF
Altair 102 in Slimline Surround Frame.DWG & PDF
Altair Powerlouvre 102 in Easyscreen Surround Frame.DWG & PDF
Altair 152 Galleries.DWG & PDF
Altair 152 in Slimline Surround Frame.DWG & PDF
Altair Powerlouvre 152 in Easyscreen Surround Frame.DWG & PDF
Bản Vẽ CAD Dành Cho Cửa Palmair™

Các bản vẽ CAD ở ngay dưới các ngón tay của bạn

Breezway cung cấp một tập hợp các bản vẽ CAD dành cho dải sản phẩm cửa Lá sách Palmair hoàn chỉnh.

Vui lòng sử dụng chuột của bạn để mở màn hình xem trước bên trong bảng dưới đây để xác định từng bản vẽ CAD trước khi tải xuống tài liệu.

Bạn cũng có thể tải xuống toàn bộ tài liệu trong mục này tại đây Bản Vẽ Kỹ Thuật Dành Cho Cửa Palmair

NameFormatPreview

(Mouse over)

Palmair 102 Galleries.DWG & PDF
Palmair 152 Galleries.DWG & PDF
Chi tiết Việc Lắp Đặt và Đi Dây Dành Cho Cửa Altair™ PowerLouvre™

Dành Cho Các Chiều Cao Tiêu Chuẩn hoặc Ngoài Tiêu Chuẩn

Đối với các thông tin liên quan đến việc đi dây và lắp đặt Cửa sổ Altair Powerlouvre, vui lòng tải xuống các tài liệu sau đây từ bảng bên dưới.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, đừng ngần ngại liên hệ với Breezway qua số điện thoại 1300 888 339.

NameFormat
All Powerlouvre Window pages from the Altair Design Manual PDF
Powerlouvre Window WiringPDF
Powerlouvre Risk Assessment PDF
Battery Backup of Powerlouvre WindowsPDF
Combining the Outputs of Breezway Transformers PDF
Powerlouvre to C-Bus Interface PDF
Hướng Dẫn Khắc Phục Sự Cố Cửa Altair™ Powerlouvre™

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

Điều gì đó hoạt động không đúng? Breezway có sẵn một tập hợp các hướng dẫn khắc phục sự cố để hỗ trợ bạn khi bạn gặp sự cố với Cửa Sổ Lá Sách Altair Powerlouvre. Nếu bạn vẫn gặp một vài khó khăn sau khi đọc các hướng dẫn khắc phục sự cố, đừng ngần ngại liên hệ với một trong các chuyên gia cửa lá sách đủ trình độ của chúng tôi tại số điện thoại 1300 888 339.

NameFormat
Breezway Altair Powerlouvre User Troubleshooting GuidePDF
Breezway Altair Powerlouvre Installer Troubleshooting GuidePDF
Hướng Dẫn Khắc Phục Sự Cố Cửa Lá Sách Altair™

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

Điều gì đó hoạt động không đúng? Breezway có sẵn một tập hợp các hướng dẫn khắc phục sự cố để hỗ trợ bạn khi bạn gặp sự cố với các Cửa sổ Lá sách Altair. Nếu bạn vẫn gặp một vài khó khăn sau khi đọc các hướng dẫn khắc phục sự cố, đừng ngần ngại liên hệ với một trong các chuyên gia cửa lá sách đủ trình độ của chúng tôi tại số điện thoại 1300 888 339.

NameFormat
Breezway Altair Louvre Troubleshooting GuidePDF
Breezway Altair Powerlouvre User Troubleshooting GuidePDF
Breezway Altair Powerlouvre Installer Troubleshooting GuidePDF