Ba lợi ích tuyệt vời khi lắp Cửa sổ Lá sách Altair trên cao… Và một vài lời khuyên nếu bạn thực hiện việc này!

Ba lợi ích tuyệt vời khi lắp Cửa sổ Lá sách Altair trên cao… Và một vài lời khuyên nếu bạn thực hiện việc này!

Không còn hiếm khi nhìn thấy các cửa sổ ngắn, to rộng (đặc biệt là Cửa sổ Lá sách Altair) được lắp sát trần nhà và phía trên tầm cao của đầu. Những cửa sổ này thường được biết đến như là các cửa sổ giếng trời hoặc cửa sổ lấy ánh sáng và bên cạnh vẻ bề ngoài tuyệt đẹp,...