Nghiên cứu Kỹ thuật

Các Công trình Nghiên cứu Kỹ thuật về cửa Lá sách Altair™ cung cấp kiến thức kỹ thuật sâu hơn về dải sản phẩm.

Công trình Nghiên cứu Kỹ thuật cửa Lá sách Altair™

Tìm hiểu thêm về Cửa sổ Lá sách Altair

Dành cho những người muốn tích lũy kiến thức về sản phẩm cửa Lá sách Altair, vui lòng bấm vào tập hợp các Công trình Nghiên cứu Kỹ thuật ở bảng dưới đây.

Bạn cũng có thể tải xuống toàn bộ tài liệu tại mục này Công trình Nghiên cứu Kỹ thuật cửa Altair

NameFormat
450Pa Water RatingPDF
Corrosion ResistancePDF
Damaging UV TransmissionPDF
Louvre Windows in Commercial BuildingsPDF
Timber Blade Energy RatingPDF
Documented Benefits of Natural VentilationPDF
Dispelling the Double Glazing MythsPDF
Ventilation openings of various window typesPDF
The Potential Advantages of Increasing Ventilation in SchoolsPDF